5. mar, 2017

Omplacering av WD Holger Highspirited 💞

WD Holger Highspirited kommer att flytta till bror WD Helmer Highspirited, Bentley, i Skellefteå 💞🐾💞